Аранжировки

Често много клиенти използват неправилно думата икебана, имайки предвид всъщност - аранжировка.

Икебаната е много повече. Тя е изкуство, философия, стил на живот, мъдрост и любов. Икебаната е вид аранжировка ( начин на подреждане на цветята) , но не всяка аранжировка е икебана.

 Аранжировката е композиция от цветя , при която се използват различни закрепващи средства ( пиафлора, различни по форма съдове или други допълнителни материали)