Ритуал

Вървим по пътечката, към заветното " Да ".

Сърцето бие лудо.

Към нас са вторачени толкова много очи.

Нима този прекрасен момент от живота на всеки не трябва да бъде красив